Subsidie EIA

Belangrijkste punten EIA subsidie:

EIA-melding binnen 3 maanden na opdracht:

Uw melding moet binnen drie maanden nadat u de investeringsverplichting aangaat bij RVO binnen zijn. Het ‘aangaan van een verplichting’ is het moment waarop u kunt bepalen wat u heeft gekocht tegen welke prijs. Dit is vaak het moment dat de koopovereenkomst wordt getekend, maar kan bijvoorbeeld ook het moment zijn waarop mondeling een opdracht wordt gegeven. De datum van aangaan van een verplichting is dus bijvoorbeeld niet de offerte-, factuur- of betaaldatum.

Hoe werkt EIA:

U meldt uw investering, per soort bedrijfsmiddel, digitaal via het eLoket van RVO. Let op dat u op tijd meldt. Als uw investering voor EIA in aanmerking komt, ontvangt u een verklaring. Op deze verklaring staat het bedrag dat voor EIA in aanmerking komt. 

Energiecode:

De code voor lucht-lucht warmtepompen is EIA-code 211104. De minimale rendementseis waar het systeem aan dient te voldoen is een SCOP-waarde van minimaal zoals boven omschreven.

Welk bedrag kan worden opgevoerd:

Behalve de kosten van de warmtepomp ook de kosten die technisch noodzakelijk zijn (uitsluitend dienstbaar aan de warmtepomp). Meestal gaat het om de materiaal- en montagekosten van dat bedrijfsmiddel. Luchtkanalen komen niet in aanmerking.

Voor de meest actuele informatie raadpleeg https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/energie-investeringsaftrek/ondernemers